Αναζήτηση Πορείας ΑίτησηςΣύστημα online αναζήτησης πορείας αίτησης έκδοσης Διαβατηρίου

Η εφαρμογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της εξέλιξης του αιτήματος έκδοσης διαβατηρίου, από την στιγμή που αυτό εισαχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας / Α.Ε.Α.

Η τελευταία ενημέρωση της Βάσης έγινε στις : 09-12-2021 00:11:05

Πληκτρολογήστε το Επώνυμο και τον Αριθμό Αίτησης (barcode) του αιτήματος και πατήστε αναζήτηση.