Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά έκδοσης

Δικαιολογητικά έκδοσης

Τελευταία ενημέρωση

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν, κατά περίπτωση, για την έκδοση διαβατηρίου. Περισσότερα

Ηλεκτρονικό παράβολο

Ηλεκτρονικό παράβολο

Τελευταία ενημέρωση

Διαδικασία χορήγησης – κατάθεσης – επιστροφής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), το οποίο αντικαθιστά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης και είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκ... Περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών

Τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών

Τελευταία ενημέρωση

Για τη διευκόλυνση των πολιτών στην έκδοση διαβατηρίων νέου τύπου, τα οποία από 1-1-2006 εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και για την ενημέρωση των φωτογράφων, τονίζεται ότι, οι φωτογραφίες των διαβατηρίων έχουν συ... Περισσότερα